Bläddra

Familj och kön – Etnologiska perspektiv

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Familj och kön – Etnologiska perspektiv

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I samtiden frodas många olika familje- och samlevnadsformer. Några av dem ter sig nya och ovana, men sett i ett historiskt och globalt perspektiv är det mesta redan utprovat och erfaret. Trots att inte mycket är nytt under solen skapas ändå ny kunskap beroende på förändrade utsiktspunkter och tolkningsramar. I den här boken ger tio etnologer sina bidrag till hur kvinnlighet och manlighet under skilda tidsepoker kan analyseras i en familjekontext. Den är ett steg på vägen mot ett helhetsperspektiv på familjen i samspelet mellan vardagsliv, medierepresentation och politik.