Bläddra

Fixa grammatiken Digital u ljud

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Fixa grammatiken Digital u ljud

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu.

För Svenska 2. Ord, fras och sats
Fixa grammatiken beskriver i fyra kapitel språkets uppbyggnad och olika nivåer och visar hur de samspelar:
* ljud och ordbildning
* ordens sortering i ordklasser
* ordens roller i fraser och satser
* språktypologi.

Digitalboken har inläst text.

Licenstid: 365 dagar