Bläddra

Fixa litteraturen 2 Digitalbok u ljud

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Fixa litteraturen 2 Digitalbok u ljud

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu.

Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling samt litteraturvetenskaplig analys
Fixa litteraturen 2behandlar de skönlitterära delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. I varje kapitel presenteras ett tema som kopplas till en eller flera litterära epoker. Här finns flera mönstertexter som både speglar temat och visar på relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. I Uppslaget finns både en genomgång av de litterära epokerna och en modell för litteraturvetenskaplig analys.

Licenstid: 365 dagar