Bläddra

Fixa texten 1 Lärarhandledning Digital, andra uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Fixa texten 1 Lärarhandledning Digital, andra uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Lärarhandledningen är en unik produkt där elevboken är integrerad i lärarmaterialet. Lärarmaterialet ligger som en introduktion till respektive kapitel. De tar sin utgångspunkt i respektive genres tre S syfte, språk och struktur och hjälper dig att arbeta språk- och kunskapsutvecklande.

Här finns till exempel uppgifter som:
* skapar förförståelse
* fokuserar på viktiga ord och begrepp
* visar på vikten av källkritik.

Licenstid: 365 dagar