Bläddra

Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Textbok Digital

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Fördel SVA för nyanlända åk 4-6 Textbok Digital

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Möter nybörjarelever med olika förkunskaper
Fördel åk 46 är läromedlet som passar för nyanlända barn och ungdomar på mellanstadiet.

Fördelen med digitalboken är att eleverna får tillgång till de inspelade texterna direkt i boken. Som lärare kan du projicera texten i klassrummet och låta eleverna lyssna samtidigt.

Fördel Textbok åk 46
Boken består av nio kapitel där eleverna får följa en grupp elever i Solbyskolan. Kapiteltexterna knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige.

Varje kapitel innehåller:
* En samtalsbild som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå.
* Dialoger och tematiska bildordlistor.
* En modelltext som stöd för elevernas eget skrivande i olika genrer.

I textboken finns även:
* Ett kapitel med faktatexter som förbereder eleverna på skolspråket i SO och NO.
* En skönlitterär följetong i 10 avsnitt.

Licenstid: 365 dagar