Bläddra

Företaget utifrån och inifrån – – värderingsmässiga aspekter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Företaget utifrån och inifrån – – värderingsmässiga aspekter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Ett företags värde bestäms av flera faktorer, varför en rad frågor inom skilda ämnesområden aktualiseras vid bedömning av ett företag. En naturlig utgångspunkt för värdering av ett företag är årsredovisningen. Med hänsyn till detta finns i texten en tonvikt på redovisningsmässiga aspekter, t ex avsnitt om bokslutspolitik, räkenskapsanalys samt även om budget- och likviditetsplanering. Då även finansiella aspekter är avgörande för ett företag behandlas även finansiering i texten.

Sammantaget leder studier av de finansiella och redovisningsmässiga aspekterna till en presentation av olika modeller för företagsvärdering.

Boken vänder sig främst till studenter på universitet och högskolor och är tänkt att ge grundläggande kunskaper i företagsvärdering ur finansiella och redovisningsmässiga aspekter. Men boken vänder sig även till den som i det praktiska arbetet kommer i kontakt med frågor rörande företagsvärdering.