Bläddra

Formula 9 digital elevlic 12 mån

Köp här

Formula 9 digital elevlic 12 mån

Köp här

Formula 9 interaktiv elevbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 9 och är en digital version av den tryckta boken Formula 9 Lgr11. Den interaktiva elevboken har en tydlig struktur med god översikt av innehållet. I anslutning till kapitlens genomgångsfilmer finns självrättande frågor där eleven kan kontrollera sina kunskaper gällande teorin. Till varje kapitel finns interaktiva, självrättande diagnoser och övningar av "snabbkoll"-karaktär. Frågorna omfattar såväl begrepp som huvudräkning och andra enklare beräkningar.       

Formula 9 interaktiv elevbok passar dig som:

  • söker ett digitalt Lgr11-anpassat lärverktyg i matematik
  • söker ett målrelaterat lärverktyg som förbereder eleverna för de nationella proven
  • vill att eleverna ska arbeta praktiskt med matematiken i laborativa övningar
  • vill individanpassa undervisningen, och som hjälper till att ge varje elev exakt de utmaningar och den extra träning han/hon behöver
  • vill ha ett lärverktyg med pedagogiskt upplägg som tillåter flexibel planering

Författare är Gert Mårtensson med mångårig erfarenhet från olika grundskolor i Malmö, Bo Sjöström som arbetat med matematik och lärande vid Malmö högskola och Petra Svensson, matematiklärare på Rosengårdsskolan i Malmö.