Bläddra

Formula matematik 7-9, digital, elevlic, 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Formula matematik 7-9, digital, elevlic, 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Formula matematik 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Eleverna utvecklar sina matematiska förmågor och förbereder sig inför de nationella proven. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Eleverna blir aktivt medvetna om samband i matematiken och arbetar praktiskt i laborativa övningar. Eleverna får även möjlighet att utveckla kunskaper i programmering genom att lösa programmeringsproblem knutna till matematiken.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Varje avsnitt inleds med en diskussionsbild som uppmuntrar till diskussioner och matematiska samtal. De filmade teorigenomgångarna hjälper till att ge en grundläggande förståelse för innehållet i varje avsnitt. Filmerna är även utmärkta verktyg i det flippade klassrummet.

Tester och övningar
Till varje avsnitt finns interaktiva, självrättande diagnoser och snabbkoll-frågor. Frågorna omfattar såväl begrepp som huvudräkning och andra enklare beräkningar. I resultatvisningen kan du följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd
Formula matematik innehåller ett fylligt lärarmaterial med planeringstips, stöd för undervisningen, prov med bedömningsanvisningar och extra övningsuppgifter. Dessutom finns gruppledtrådar som utvecklar elevernas förmåga att samarbeta och ”tala” matematik.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Du som lärare kan enkelt anpassa innehållet. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.