Bläddra

Fransk grammatik med automatik 600 kort+lhl

Köp här

Fransk grammatik med automatik 600 kort+lhl

Köp här

Målet med den typ av övningar som här introduceras är att ge eleven en chans att bli snabb och säker i språket, för att så småningom automatisera grammatikmomentet. Det är meningen att eleven ska göra uppgifterna flera gånger muntligt. Detta kan göras i grupp under lättsamma former och upplevs därför som lustbetonat samtidigt som eleven repeterar.

Lådan innehåller övningsmeningar som tränar objektspronomen i presens, passé composé och framtid, jakande och nekande satser, först i ackusativ, sedan i dativ.