Bläddra

Franska verblådan 500 kort + handl

Köp här

Franska verblådan 500 kort + handl

Köp här

Franska verblådan, som är ett pedagogiskt "bredvidmaterial", innehåller 500 franska verbkort.

Korten är indelade i olika färger enligt följande:

Blå kort: 200 er-kort
Röda kort: 50 er-verb med oregelbunden stavning
Gula kort: 80 ir-verb
Gröna kort: 20 re-verb
Orangea kort: 50 reflexiva verb
Vita kort: 100 oregelbundna verb
En lärarhandledning med många tips på hur korten kan användas medföljer lådan.