Bläddra

Gud verkar med naturliga medel : pestens härjningar i Skåne 1710-1713

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: pesten, sjukdomar etc. Historia: särskilda händelser och ämnen

Gud verkar med naturliga medel : pestens härjningar i Skåne 1710-1713

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: pesten, sjukdomar etc. Historia: särskilda händelser och ämnen
Åsikterna om vad som orsakade pesten är motstridiga, men det är tydligt att kulturella sedvänjor kring sjukdom, död och begravning påverkade farsotens framfart: ju fler som ställde upp i nödens stund, desto snabbare spreds pesten. Bodil E. B. Persson har tidigare kartlagt pestens utbredning i Skåne under åren 1710–1713. I Gud verkar med naturliga medel analyserar hon hur olika grupper i samhället försökte hejda dess framfart.