Bläddra

Hälytys – glimtar ur ett krigsbarns liv

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Köp här

Hälytys – glimtar ur ett krigsbarns liv

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Köp här
När Hälytys, flyglarmet, ljuder, tar barnen skydd tätt intill varandra ... En verklighetsskildring om ett av de många finska barn som kom till Sverige under andra världskriget.

Helmi Erving-Odelberg är själv ett finskt krigsbarn och hon berättar i denna bok om sina upplevelser. Boken utkom första gången i tryckt version 1998. Den finns även översatt till finska.