Bläddra

Happy 5 digital lärarlic 12 mån

Köp här

Happy 5 digital lärarlic 12 mån

Köp här

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer. Alla i klassen arbetar med A-nivån och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse.

Happy:

  • ett läromedel som följer Lgr-11 och hjälper eleverna att nå kunskapsmålen
  • ett individanpassat material som ger varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver
  • engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
  • målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför

Happy 5 Interaktiv elevbok samlar både textbook, workbook samt elevwebb. Till alla texterna finns ljudinspelningar från olika delar av den engelskspråkiga världen. Efter varje text finns interaktiva övningar som hjälper eleven att träna mera. I den interaktiva boken kan du markera text, göra anteckningar, dela med dig av anteckningar till läraren eller klassen och lätt söka information i boken och på Internet.

Happy 5 Interaktiv lärarbok innehåller allt som finns i den interaktiva elevboken samt material från Teacher’s Guide och lärarwebben. Här hittar du planeringsmatriser enligt Lgr 11, lektionstips, facit, selftest och diagnoser samt en mängd arbetsblad PDF-format.

Författare till Happy Year 5:

Chris Sutcliffe har arbetat som lärare i över 30 år och bor i Lincolnshire, England.

Mirja Mälström Timling är utbildad lärare i svenska, engelska och SO och har arbetat som lärare sedan 2003. Hon bor i Västerås och arbetar på en liten F-6 skola.

Ingela Thunman är utbildad 1-9-lärare i svenska/historia och engelska. Hon bor i Västerås och har arbetat som lärare sedan 1999.

Sofia Thelander är F-6-lärare med specialinriktning mot engelska. Hon bor och arbetar i Stockholm och har arbetat som lärare sedan 2005.

Catarina Hansson har arbetat som lärare i Hörby kommun under drygt 20 år. Hon har skrivit ett flertal läromedel. Catarina Hansson är bosatt i Hörby, Skåne.