Bläddra

Happy Year 5, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Happy Year 5, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer. 
Alla i klassen arbetar med A-texterna och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse. I Textbook finns gloslistor i anslutning till texten och i slutet av boken finns en alfabetisk ordlista med fonetiska tecken. Varje unit i workbook inleds med en målsida där eleverna tydligt ser vilka moment de kommer att träna på. Till materialet finns också digitala lärverktyg i form av en digital elevträning och ett digitalt lärarmaterial.

Happy Digitalt lärarmaterial Year 5
Här finns självtest och diagnoser på olika nivåer som hjälper dig att mäta hur dina elevers kunskaper motsvarar målen. Alla texter och lyssningsövningar finns inlästa som ljudfiler. Här finns också extraövningar både för de elever som behöver öva mer och för de som behöver utmaningar. Till varje unit finns också och "grammar repair" för ytterligare repetition. Som lärare får du alltså samma material som finns i det tryckta lärarmaterialet, men i digital form. Dessutom ett urval av samtalsbilder, lektionsplaneringar och glosförhör.
Happy är:
• ett individanpassat material som ge varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver
• engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
• målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför

Författare till Happy Year 5:
Chris Sutcliffe - har arbetat som lärare i över 30 år och bor i Lincolnshire, England.
Sofia Thelander är F-6-lärare med specialinriktning mot engelska. Hon bor och arbetar i Stockholm och har arbetat som lärare sedan 2005.