Bläddra

Happy Year 7 Textbook+Workbook digital elevlic 12 mån

Köp här

Happy Year 7 Textbook+Workbook digital elevlic 12 mån

Köp här

Happy Year 7 är ett basläromedel i engelska, utformat efter Lgr 11.
Happy Year 7 består av 10 kapitel med olika teman. Med texter som inspirerar och engagerar väcker Happy Year 7 läslusten hos eleverna. Varje kapitel inleds med en dialog som hjälper till att introducera temat och ordförrådet. Sedan följer texter på tre svårighetsnivåer; A, B, C och varje kapitel avslutas med ett annorlunda uppslag som t.ex. en sång, roliga historier eller en seriestrip.

Happy Year 7 är fylld med extra material. Till alla texterna finns ljudinspelningar från olika delar av den engelskspråkiga världen. Efter varje text finns en stor mängd interaktiva övningar som hjälper eleven att förstå och arbeta med texten. Här kan eleven till exempel arbeta med grammatiken genom att först titta på ”grammatikfilmer” för att sedan arbeta med grammatikövningar.

Happy Year 7 är ett målinriktat läromedel som hjälper både läraren och eleverna att följa kunskapsutvecklingen. Happy Year 7 gör det enkelt för eleverna att förstå vad de ska lära sig – och kontrollera att de faktiskt gjort det. Till varje kapitel finns en checklista med konkreta kunskapsmål som eleverna själva kan bocka av. Målsidan är dessutom ett perfekt underlag till såväl utvecklingssamtal som betygssättning.

Happy Year 7 innehåller nu även fem nyskrivna texter som ger eleverna lite mer att bita i. Vi kallar dem Happy Supreme. Texterna ökar successivt i svårighetsgrad från text 1 till 5. Till varje text kopplas övningar som tränar ordförrådet, såväl som fördjupade läsförståelseövningar och mer omfattande skriftliga uppgifter.

Författare är Lennart Peterson, Kjell Johansson, Kristina Bergman och Chris Sutcliffe.