Bläddra

Happy Year 8 Text+Workbook digital lärarlic 12 mån

Köp här

Happy Year 8 Text+Workbook digital lärarlic 12 mån

Köp här

Happy är en serie basläromedel i engelska för årskurs 7–9 där andra upplagan helt anpassats efter Lgr 11. Happy är ett målinriktat läromedel som hjälper både lärare och elever att följa kunskapsutvecklingen och som gör det enkelt för eleverna att förstå vad de ska lära sig – och kontrollera att de faktiskt gjort det.

I de interaktiva elevböckerna samlas både textbook, workbook samt elevwebb. Varje kapitel inleds med en dialog som hjälper till att introducera temat och ordförrådet. Sedan följer texter på tre svårighetsnivåer; A, B, C och varje kapitel avslutas med ett annorlunda uppslag som till exempel en sång, rolig historia eller seriestrip. I boken finns även skönlitterära texter mellan de olika kapitlen för att förstärka läsandet ännu mer. Till alla texterna finns ljudinspelningar från olika delar av den engelskspråkiga världen. Efter varje text finns en stor mängd interaktiva övningar som hjälper eleven att förstå och arbeta med texten. Här kan eleven till exempel arbeta med grammatiken genom att först titta på ”grammatikfilmer” för att sedan arbeta med grammatikövningar. De interaktiva lärarböckerna innehåller allt som finns i de interaktiva elevböckerna samt material från Handy Helper (lärarhandledning) och lärarwebben. Här hittar du en mängd arbetsblad och prov i pdf-format, lektionstips och facit. Här finns också två Mock-test baserade på nationella prov.