Bläddra

Hedendomen i historiens spegel : bilder av det förkristna Norden

Kategorier: Filosofi och religion Fornnordisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Religion och tro
Köp här

Hedendomen i historiens spegel : bilder av det förkristna Norden

Kategorier: Filosofi och religion Fornnordisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Religion och tro
Köp här
Bilden av det förgångna tolkas alltid genom de tankemönster samtiden tillhandahåller, och olika tider har därför skapat skiftande biler av historien. I Hedendomen i historiens spegel tecknar författarna en bild av hur fornnordiska texter fått olika betydelse under skilda epoker.

För att kunna använda den norröna litteraturen med dess personligheter och händelser, myter och ritualer som källa till kunskap om religion i Norden före Kristendomen, måste den betraktas i ljuset av en månghundraårig tradition av tolkninger och omtolkningar.

Projektet Vägar till Midgård har under hela sin verksamhet inbjudit gästföreläsare som från olika utgångspunkter har diskuterat tolkningen, receptionen, av den förkristna religionen, från medeltiden till idag.

Hedendomen i historiens spegel presenterar en lång receptionshistoria: allt från hur den kristna medeltidslitteraturen framställde Oden, över borgerlig salongskonst och Wagners operadrömmar, till nyhedningars försök att konstruera en gammal religion.