Bläddra

Innovationer i vårdens vardag – De små stegens väg till förändring

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Innovationer i vårdens vardag – De små stegens väg till förändring

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
"Tillitsfulla relationer mellan vårdpersonal, administratörer och politiker har en avgörande betydelse för vårdens omställning och det förnyelsearbete som bedrivs. Dessa relationer behöver systematiseras och stödjas för att fyllas med utvecklingskraft. Organisationer som medvetet satsar på att bygga dessa relationer för att bedriva verksamhet skapar innovationer i små steg." Dessa tankar blev vägledande i arbetet med ett aktionsforskningsprojekt om framtidens närsjukvård i Västra Skaraborg. Analysen av det treåriga samarbetet visar på betydelsen av en pågående verksamhetsutveckling inifrån, baserad på vårdpersonalens egna erfarenheter och kunskaper om sin praktik. I en regional utvecklingskoalition med vårdens olika intressenter kunde arbetsformer, aktiviteter, mötesarenor etc. ta form för att underlätta och förnya samarbetet runt patienten. Erfarenheterna kan nu ligga till grund för fortsatt verksamhetsutveckling. Boken riktar sig till högskole- och universitetsstuderande samt yrkesverksamma som är intresserade av utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamhet. Boken kan läsas av både vårdpersonalen, politiker och administratörer då förmågan till samarbete mellan olika aktörer är ett av bokens huvudbudskap. Den är också lämplig för grundutbildning och fortbildning av vårdpersonal och hälso- och sjukvårdsadministratörer samt för kurser i organisationsutveckling.