Bläddra

Jobba – introduktion till arbetslivet Digital

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här

Jobba – introduktion till arbetslivet Digital

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här

Jobba introduktion till arbetslivet fungerar som en förberedelse inför ett arbetsliv för den som är ny i Sverige och studerar på sfi kurs CD eller motsvarande. Materialet hjälper till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden. Boken innehåller 6 kapitel med personliga berättelser från arbetslivet, diskussions- och samtalsövningar, faktatexter och hörförståelseövningar.

Arbetslivet i Sverige

I läromedlet finns grundläggande information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar med en genomgång av de viktigaste lagarna och reglerna i kapitlet Lagar och regler på jobbet. Vidare beskriver boken också hur man hittar rätt i arbetslivet i kapitlet Olika vägar till jobb. Kapitlet Att söka arbete innehåller också en mängd praktiska tips på hur man skriver ett cv och ett personligt brev samt hur man förbereder sig inför en anställningsintervju.

Oskrivna regler

Lika viktigt som det är att känna till lagar och regler när man är ny i Sverige, är det att kunna de oskrivna regler och koder som finns på en arbetsplats. Kapitlet Kommunikation på jobbet tar därför upp ämnen som är bra att känna till när man är ny på en svensk arbetsplats till exempel hur man småpratar på fikarasten, hur man inleder ett samtal eller hur man hälsar.

Fokus på språket

Texterna i boken varvas med uppgifter och praktiska övningar med fokus på dialoger, fraser och hörförståelse. Extramaterialet till boken består av ett stort antal ordkunskapsövningar som hjälper eleverna att befästa det nya ordförrådet och utveckla ett funktionellt språk som krävs för framtida arbete, praktik eller fortsatta studier.

"Boken är viktig för alla som är nya i Sverige, både språkligt och innehållsmässigt. Helhetsbetyg: 5/5."

BTJ-häftet nr 20, 2020

Extramaterial

Extramaterialet består av ett stort antal webbövningar och ljudfiler. Ljudfilerna innehåller både inlästa texter och hörförståelser. Ordkunskapsövningarna tränar yrkesspråket samt vanliga ord och uttryck från allmänspråket och hjälper eleverna att befästa det nya ordförrådet. Extramaterialet kompletterar boken och hjälper eleverna att utveckla ett funktionellt språk som krävs för framtida arbete, praktik eller fortsatta studier.


Jobba tar upp frågor som: Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden? Hur kan man hitta jobb? Och hur söker man jobb? Vilka lagar och regler finns i Sverige? Hur ser vardagen ut på en arbetsplats? Hur kommunicerar man på arbetet? Licenstid: 365 dagar