Bläddra

Jobbkort

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Diverse Läromedel Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Jobbkort

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Diverse Läromedel Livsstil, hobby och fritid
Köp här
Jobbkort kan användas av vägledaren vid individuella samtal, vid gruppsamtal och vid informationstillfällen i klassmiljö. Korten är tänkta att användas i t.ex. en vägledningssituation och målet är att de ska inspirera och ge exempel på det stora utbudet som finns på arbetsmarknaden. Korten kan även användas för att väcka frågor om vad vissa yrken innebär, skapa diskussion kring yrken och arbetsmarknad. Även mentorer kan med fördel använda korten vid utvecklingssamtal när det gäller att inspirera elever och prata om framtiden. Kortleken kan även användas av andra i olika sammanhang där man kan behöva verktyg för att öppna upp samtal och skapa diskussion kring framtid och arbetsliv. Ett kort kan visa på flera yrken Ett kort ska kunna representera flera olika yrken. Exempelvis kan ett av korten föreställa någon som arbetar med något inom vården och detta kort kan då representera en mängd olika yrken som t.ex. sjuksköterska, läkare, undersköterska eller personal inom hemtjänsten. Jobbkorten täcker de vanligast förekommande yrkeskategorierna men även andra yrken som är intressanta, speciella eller populära. Genusmedveten studievägledning i ett mångkulturellt samhälle Korten vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt arbetsliv. Genom att visa personer i icke könsstereotypa yrkesroller vill korten utmana såväl den sökande som vägledarens föreställningar om arbete och utbildning med utgångspunkt i hur dessa styrs av såväl genus som ursprung.