Bläddra

Kort om etik

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Populärfilosofi
Köp här

Kort om etik

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Populärfilosofi
Köp här
Vår självbild som moraliska, skötsamma varelser hotas av skepticism,relativism, hyckleri och nihilism. Har vetenskapen avslöjat oss människor som genetiskt programmerade att handla själviskt, tävlingsinriktat och aggressivt? I Kort om etik tar sig Simon Blackburn an de största etiska frågorna kring vår födelse, död, glädje, lust och frihet. Boken visar också varför vi har skäl att misstro de förenklade och absoluta svar som ofta präglar offentliga moraldebatter.