Bläddra

Landstinget berättar om Dalarna

Köp här

Landstinget berättar om Dalarna

Köp här
Filmerna visades både inom och utom Dalarna. Under den gällande tidsperioden förändrades landstingets verksamhet till följd av en stark ekonomisk utveckling. Det samhälle som rådde 1943 skilde sig starkt från 1961 då den sista filmen spelades in. Detta framgår tydligt när filmerna ställs emot varandra. Även formen och berättarstilen förändras med tiden. Vår förhoppning är att filmerna ska ge en unik möjlighet att få ta del av samhällsutvecklingen i landet med landstinget i Dalarna som utgångspunkt.