Bläddra

Läsa D 1–6 : läsförståelseutveckling för sfi : skollicens paket

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Läsa D 1–6 : läsförståelseutveckling för sfi : skollicens paket

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Skollicens med pdf-filer av böckerna Läsa D 1–3 och Läsa D 4–6. Licensen ger skolan rätt till obegränsad användning av pdf:erna på datorer/lärplattformar samt projicering och utskrift av valfria sidor.

I de två övningsböckerna Läsa D – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen för läsförståelse i sfi kurs D (GERS B1/B1+). Övningarna ger även metodiskt en god förberedelse inför det nationella provet.

Läsa D innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, faktatexter, diagram, webbkommentarer, intervjuer, programblad med mera. Varje bok inleds med instruktioner och tips till eleven.

Eleven använder flera återkommande lässtrategier i Läsa D. Strategierna används före, under och efter läsningen. Språket är synonymrikt och idiomatiskt så att eleven samtidigt bygger ut sitt ordförråd.

Läsa D består av sex kapitel fördelade på två böcker. Varje kapitel har ett givet tema.

Läsa D 1–3:
  • Relationer och familjeliv
  • Kropp och själ
  • Studier och arbete.

Läsa D 4–6:
  • Kultur och möten
  • Medborgare och samhälle
  • Klimat och miljö.

Läsa D fungerar som ett bra komplement till Skriva D, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman.