Bläddra

Levande matematik Lärarbok 7 med kopieringsunderlag

Köp här

Levande matematik Lärarbok 7 med kopieringsunderlag

Köp här

 


Det är så vi har tänkt när vi skapat Levande matematik
Här presenteras matematiken i form av olika intressanta och verkligen miljöer, och eleverna väljer själva vilka miljöer de vill arbeta med. Genom de olika aktiviteter som finns i varje kapitel ser vi till att de får chans att arbeta och tänka på olika sätt.

Så här funkar levande matematik:

Startuppslag
Varje kapitel inleds med en inspirerande aktivitet. Detta aktiva, undersökande arbetssätt finns på flera ställen i kapitlet. På startuppslaget presenteras även kapitlets kunskapsmål.

Bas
Efter startaktiviteten gör alla elever Bas. Här får eleverna den matematiska grunden inför det fortsatta arbetet. Om eleverna stöter på problem när de arbetar kan de vända sig till de Miniteorier som ligger intill vissa uppgifter. Om hjälpen i Miniteorierna inte räcker kan eleven bläddra till Teoriguiden längst bak i boken. Här finns tydliga genomgångar, kopplade till varje moment i Bas.

Miljö 1 eller 2
Nästa steg är att välja en Miljö. Miljöerna har likvärdiga matematiska innehåll, så eleven kan välja fritt utifrån intresse. Även här finns Miniteorier, samt hänvisningar till Teoriguiden.

Aktivitet 1 eller 2
När eleverna har räknat klart en Miljö är det dags att välja en Aktivitet. Här får eleverna chansen att arbeta praktiskt. Detta är inte bara omväxlande, utan ger även fler elever chansen att lära sig, eftersom olika elever lär sig på olika sätt.

Kunskapskoll
Kunskapskollen är kopplad till de inledande målen, samt till momenten i Bas och Teoriguiden. Med hä¨lp av Kunskapskollen får eleverna och läraren en avstämningspunkt. Om eleven hade problem med några moment finns det hänvisningar till genomgångar i Teoriguiden samt till repetitionsuppgifter. De elever som gjorde fel när de räknade Kunskapskollen får i avsnittet Andra chansen en ny chans att visa att de har nått målen för kapitlet.

När Kunskapskollen är avklarad väljer de elever som hinner en eller flera Fördjupningar. Det finns fördjupningar för alla smaker i form av Historia, Breddning, Kluringar, Aktivitet och Utmaning.

Lärarboken
I lärarboken hittar du allt som behövs för att undervisningen ska fungera.

Här finns:

 • handledning och sto¨d till de olika avsnitten i varje kapitel
 • fler aktiviteter
 • Något att berätta korta berättelser som läraren kan använda för att levandegöra matematiken. Exempel på texter är Varför mäter man inte längre tusendelar i simning? och Varför delas varvet in i just 360°?
 • ...och mycket mer.

 • När du köper Lärarboken får du tillgång till en mängd kopieringsunderlag. Kopieringsunderlagen ligger på nätet i form av pdf-filer. Du kommer åt dessa med hjälp av en kod som skickas till dig tillsammans med Lärarboken.

  Kopieringsunderlagen inneha°ller:

 • läxor (dessa skyddas inte av en kod, utan kan nås hemifrån av alla elever)
 • förslag till provräkningar
 • bedömningsunderlag till provräkningar
 • repetitionsuppgifter
 • ...och mycket mer.

 • www.levandematematik.nu
  Du kan ladda ned den inlästa åk 7-boken i mp3- format helt kostnadsfritt! Du hittar filerna och de digitala kopieringsunderlagen på www.levandematematik.nu.