Bläddra

Lilla endokrinologin

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Lilla endokrinologin

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Endokrinologin genomgår, liksom många andra grenar inom sjukvården, en snabb utveckling med bl.a. nya och förbättrade diagnostiska metoder. Detta ställer stora krav på läkarna att hålla sig informerade om landvinningarna och kunna tillämpa dessa i praktisk sjukvård. Lilla endokrinologin i ny, reviderad version vänder sig i första hand till läkare som arbetar inom specialiteterna invärtesmedicin, geriatrik och öppenvård. Boken behandlar mycket konkret och handfast de första diagnostiska stegen vid de vanligaste endokrina sjukdomarna hos vuxna. Detta gör det många gånger möjligt att avfärda en hel del kliniska, diagnostiska misstankar. Å andra sidan kan misstankarna förstärkas eller bekräftas och remiss kan då behövas till specialister. Orsakerna, definitionerna och de diagnostiska kraven vid de olika tillstånden ges också stort utrymme i boken. Kostnadseffektivitet har beaktats vid utredningarna och ungefärliga prisuppgifter för de olika laboratorieproverna har angivits.