Bläddra

Mattesmart Aritm:add/sub Individlicens 1-30 elever 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Mattesmart Aritm:add/sub Individlicens 1-30 elever 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Mattesmart är ett digitalt lärverktyg som hjälper dig att följa kunskapsutvecklingen i såväl klassen som på skolan och gör det möjligt att individanpassa färdighetsträningen till varje enskild elev. Med Mattesmart får läraren, arbetslaget eller skolan en möjlighet att få gemensam struktur och en röd tråd i matematikundervisningen.

Mattesmart Aritmetik kan användas som ett uppföljningsmaterial till Skolverkets Diamantdiagnoser och som ett fristående stöd- och undervisningsmaterial.
Mattesmart Aritmetik omfattar räknesätten addition och subtraktion, från grundläggande räkneoperationer till skriftlig räkning. De olika delarna har samma beteckningar, och svarar mot samma innehåll, som Skolverkets Diamantdiagnoser.  Begreppsområdena är således AG1, AG2, AG3, AG4, AS1 och AS2.

Programmet håller kontinuerligt reda på vad eleven just arbetar med, vad de kan respektive vad de ännu inte kan. För eleven är detta ett stöd i inlärningen eftersom han/hon hela tiden kan följa sina framsteg. För dig som lärare är det värdefullt för planering av undervisningen och som ett stöd för arbetet med IUP.

Mattesmart passar dig som:

  • vill ha ett fristående stöd- och repetitionsmaterial som säkrar basfärdigheterna
  • vill få en tydlig överblick över var såväl den enskilde eleven som hela klassen står kunskapsmässigt i matematik
  • vill ha ett lättanvänt, effektivt och individanpassat lärverktyg
  • vill få gemensamma riktlinjer för arbetslagets, skolans och kommunens undervisning i matematik

Författare till Mattesmart är Wiggo Kilborn och Madeleine Löwing i samarbete med Gleerups. Wiggo Kilborn är lektor i matematik och Madeleine Löwing är Filosofie Doktor i Matematikdidaktik och verksam vid Göteborgs universitet. Båda har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och skolforskning samt har skrivit en mängd böcker i ämnet.

Vid beställning av licenser till fler än 5 lärare(MattesmartPlanering), fler än 30 elever (Mattesmart Aritmetik), eller licenser för flera år, erhålles rabatt.