Bläddra

Min mening : svenska som andraspråk – textbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Min mening : svenska som andraspråk – textbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Min mening är ett läromedel i svenska som andraspråk som passar att använda inom språkintroduktion, sfi och vuxenutbildning för nyanlända.

Textboken innehåller 15 avsnitt som omfattar texter på tre nivåer – A, B och C. Boken ger därmed goda möjligheter till en individanpassad undervisning. Alla texter är inlästa. Man kan lyssna gratis på dessa här på www.minmening.nu

Min mening stimulerar eleven till att tala och uttrycka tankar, känslor, åsikter och erfarenheter på svenska. Texterna är skrivna med ett vuxet perspektiv som väcker intresse och lust att aktivt använda språket. Ett rikt bildmaterial gör arbetet med boken stimulerande.

Lärarhandledningen med kopieringsunderlag innehåller förslag till diskussionsfrågor och olika typer av elevaktiva och problembaserade övningar.