Bläddra

Mitt i prick åk 4A webb

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Mitt i prick åk 4A webb

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här
Mitt i prick 4A – lärarwebb Inled kapitlet med att lyssna på berättelsen och lösa den matematiska uppgiften som hör till. Titta tillsammans på vilken metod och vilka begrepp som kapitlet tar upp. Med tydliga genomgångar och tillhörande läraranvisningar, introducerar du arbetet med boken. Vill du konkretisera ytterligare, finns en mängd verktyg att tillgå i Mattelådan. Problemlösningsuppgifter ger eleverna möjlighet att fundera kring strategier och lösningar, enskilt eller i par. Du har även tillgång till lärarhandledning, kopieringsunderlag, bedömningsstöd samt extra prov Ur innehållet: • Inlästa berättelser • Genomgångar • Metod och begrepp • Problemlösning • Lärarhandledning med bedömningsstöd • Kopieringsunderlag Mitt i prick 4A – elevwebb På elevwebben finns självrättande övningar kring kapitlets moment. Eleverna loggar enkelt in på mip.se med klassens gemensamma lösenord. Här finns färdighetsträning i två nivåer, problemlösningsuppgifter samt begreppsträning och kluringar. Eleverna har tillgång till en samling konkreta verktyg från Mattelådan och kan använda dem som stöd vid genomgångar eller som laborativt material under arbetet med uppgifterna i boken. Ur innehållet: • Träna mera med konkret stöd • Färdighetsträning på två nivåer • Begreppsträning • Kluringar • Problemlösning • Verktygslåda Mitt i prick webb är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.