Bläddra

Mödravårdsträning

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Mödravårdsträning

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Denna CD har tre syften:
  1. Att hjälpa din kropp att fungera ännu bättre både under graviditeten. Under förlossningen och vid amningen. Principerna här är liknande de som idag utgör en naturlig del av elitidrottarens förberedelser för en bra prestation.
  2. Att låta graviditeten leda till en känsla av välmående, glädje och tillfredställelse, dvs att med hjälp av barnet utveckla ett ännu bättre och rikare liv.
  3. Att ge barnet en ännu bättre start i livet genom en positiv påverkan såväl direkt (stimulering av barnet under graviditeten) och indirekt (genom att du själv mår så bra som möjligt).
Cd-skivan innehåller följande program:
  1. En bra start
  2. Barnet - Din bäste vän
  3. Den positiva amningen
  4. Förlossningsförberedelser
  5. Avslappningsmusik


Cd-skivan är intalad av Lars-Eric Uneståhl.

Nivå: Grundläggande