Bläddra

Nyckelbegrepp i socialt arbete

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Nyckelbegrepp i socialt arbete

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Socialt arbete inrymmer – både som praktiskt fält och som akademisk disciplin – ett antal grundläggande begrepp som i olika sammanhang framhålls som fundamentala för områdets förutsättningar och särart. Dessa begrepp fungerar å ena sidan som byggstenar i de teorier som etableras på området och å andra sidan som grundläggande element i den professionella självförståelse som utvecklats. Att mer ingående reflektera över begreppens innehåll är därför alltid en angelägen uppgift. I denna bok riktas uppmärksamheten mot hur begrepp används och förstås inom socialt arbete. De begrepp som behandlas är valda med utgångspunkt i att de på olika sätt kan betraktas som centrala, och att de har en aktuell teoretisk och retorisk gångbarhet. Boken är avsedd för grundläggande högskole- och universitetsutbildning samt för praktiker i den sociala sektorn.