Bläddra

Öva läsning Läsebok 2

Köp här

Öva läsning Läsebok 2

Köp här

Öva läsning är ett läromedel som hjälper läs- och skrivsvaga elever till ökad läshastighet och bättre läsförståelse. Läseböckerna innehåller tematiskt indelade texter av olika  svårighetsgrader. Öva läsning ger en gedigen lästräning för alla gymnasieprogram. Eleverna får bland annat arbeta med varierande lästekniker.

I Öva läsning lärarhandledning presenteras den tänkta arbetsgången.
Arbetspärmen innehåller uppgifter till varje text och Ordförståelsetesterna innehåller övningar där eleven prövas på totalt 200 ord.