Bläddra

Politikern i svensk satir 1950-2000 : från folkhemspamp till välfärdsmanager

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Politik och statsskick Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
Köp här

Politikern i svensk satir 1950-2000 : från folkhemspamp till välfärdsmanager

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Politik och statsskick Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
Köp här
I Politikern i svensk satir 1950-2000 får vi följa satirens gestaltningar av politikerrollen under fem decennier från efterkrigstidens folkhemsbygge fram till idag. Historikern Martin Åberg kan konstatera att bilden av beslutsfattarna har genomgått stora förändringar under de femtio år som hans studier omfattar.

Under 1950-talet var det folkhemspampen som stod i fokus för den politiska satiren. Han var egenmäktig och självgod, men också folkligt förankrad och respekterad. Senare framträder en ny typ av politikerbild: välfärdsmanagern – cynisk, egennyttig och omoralisk i största allmänhet.

Genom exempel från Grönköpings Veckoblad och tv-programmen Snacka om nyheter och Parlamentet visar Åberg hur dessa gestaltningar av beslutsfattaren hänger samman med viktiga förändringar i det svenska samhället.