Bläddra

Pressen i provinsen : från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Pressen i provinsen : från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den 14 oktober 1758 utkom för första gången Norrköpings Weko-Tidningar, provinsens första profana tidning. Halva tidningen bestod av inskickade artiklar från allmänheten. Artiklarna var inte de debattinlägg som vi är vana att se i dagens tidningar utan snarare var det fråga om ett neutralt spridande av fakta. Man blandade högt och lågt och insändarna var viktiga – genom dem deltog läsarna i det offentliga samtalet.

Med utgångspunkt från Östergötland presenterar Patrik Lundell i Pressen i provinsen en annorlunda bild av den moderna pressens genombrott. Boken bygger på ett omfattande källmaterial och slår ett slag för regional idéhistoria och för studiet av landsortens tidningar. Denna värld får färg och konturer genom personer som den energiske nyhetskrämaren Didric Gabriel Björn, den fantasifulle martyren Jacob Philip Tollstorp och den konservative kapitalisten John Swartz. En mängd sedan länge bortglömda stridsskrifter och tidningar kastar nytt – och inte alltid så fördelaktigt – ljus även över de stockholmsredaktörer som brukar lyftas fram som banbrytande.

Pressen i provinsen är Patrik Lundells doktorsavhandling i Idé- och lärdomshistoria.