Bläddra

Prima Svenska 6 digital lärarlic 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Prima Svenska 6 digital lärarlic 12 mån

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

I Prima Svenska 6 Interaktiv lärarbok finns basen i din svenskundervisning: texter och uppgifter för den första läs- och skrivundervisningen. Boken består av åtta teman: Framtiden, Årstider, Gott och ont, Identitet, Natt och dag, Europa, Projekt, Språk. Eleverna får arbeta med begrepp som berättande text, sakprosatext, muntligt berättande och textbearbetning med hjälp av respons. Bokens teman inleds med konkreta delmål och avslutas med sammanfattning och bedömning.

I elevboken finns också en loggbok där det finns utrymme för elevens personliga skrivutveckling. Dina elever skapar egna berättelser med hjälp av foton som de kombinerar med text.

Lärarboken ger dig det stöd du behöver i form av lektionsplaneringar, förslag på filmer från UR, lathundar, kopieringsunderlag för utskrift, och tips på skönlitteratur kopplat till varje tema. Du kan göra dina egna planeringar utifrån innehållet i planeringsverktyget och dessutom lägga till eget innehåll.

Författarna Ulf Eskilsson och Mirja Johannesson har lång erfarenhet både som lärare och läromedelsförfattare.