Bläddra

Räkna med stora tydliga siffror

Köp här

Räkna med stora tydliga siffror

Köp här
Kopieringsunderlag till 17 häften med additions- och subtraktionsövningar. Litet antal uppgifter per sida och långsam progression, från de första 30 sidorna där alla övningar ligger inom talområde 1-5, till de sista sidorna, där eleven arbetar med talområdet 1-100. Inom talområde 1-5 finns 10 övningsblad med addition, 10 st med subtraktion och 10 st med blandade uppgifter. Inom talområdet 1 ? 10 finns 30 övningsblad på samma sätt. Inom talområdet 1 ? 100 finns 30 övningsblad utan tiotalsövergångar men också 10 sidor med uppgifter som blir ett jämnt tiotal såsom 25 + 5. Det finns också övningsblad med addition utan och med minnessiffra och subtraktion utan och med lån. Passar för elever i grundsärskolan och andra elever i behov av enkelt, tydligt och strukturerat matematikmaterial med långsam progression. Skollicens, ingen begränsning i tid eller antal elever. Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifter för läraren. Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen. Adress till inloggningssidan är http://www.laraonline.se/ Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via LäraOnline används samma lärarinloggning. Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.