Bläddra

RAMP Gruppschema

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här

RAMP Gruppschema

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här
Med hjälp av gruppschemat får man en övergripande bild av barngruppen och kan dra slutsatser som sedan ligger till grund för det pedagogiska arbetet med barngruppen. I schemat finns plats för 12 barn. RAMP fyller också en viktig funktion i arbetet med barn som behöver särskilt stöd. Om man tidigt kan identifiera svårigheter och erbjuda stöd kan man underlätta för barnets fortsatta skolgång. Förutom schemat består RAMP av en Handbok och en uppföljningsbok. Materialet är utvecklat av specialpedagogen Gunilla Lindblom. Det har under flera års tid provats på en grupp förskolor i Ljungby kommun.