Bläddra

RAMP Schema 10-p

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här

RAMP Schema 10-p

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här
Vi vet alla hur viktigt det är att se till hela barnets utveckling. Också den motoriska och perceptuella förmågan är av största betydelse. RAMP fyller bland annat en viktig funktion i arbetet med barn som behöver särskilt stöd. Om man tidigt kan identifiera svårigheter och erbjuda stöd kan man underlätta för barnets fortsatta skolgång. Förutom handboken består RAMP av ett schema och gruppschema och en uppföljningsbok. Materialet är utvecklat av specialpedagogen Gunilla Lindblom. Det har under flera års tid provats på en grupp förskolor i Ljungby kommun.