Bläddra

Re-mapping Lagerlöf : performance, intermediality and European transmissions

Re-mapping Lagerlöf : performance, intermediality and European transmissions

For the first time ever, cutting-edge research about the Swedish Nobel Laureate Selma Lagerlöf and her work is made available to a world-wide audience in one comprehensive volume. Written by an international group of scholars, Re-Mapping Lagerlöf highlights the interdisciplinarity of current Lagerlöf research which frequently cuts across genres, media and disciplines.

The structure of the book, with sections dedicated to performance, film and intermediality, transnational narratives and European transmissions, is reinforced by the extensive introductory portal. The authors explore themes such as Lagerlöf in and political contexts, her involvement in the women’s movement, the construction of her celebrity persona, her role for early Swedish film, the transnationality of her work and its impact in international contexts.

The volume includes a number of illustrations that are rarely reproduced, and the detailed bibliographical section will contribute to making Re-Mapping Lagerlöf an indispensable platform for Lagerlöf scholarship for years to come. It also offers a model for interdisciplinary research in the arts and humanities.

---

För första gången presenteras för internationell publik högaktuell forskning om nobelpristagaren Selma Lagerlöf i en heltäckande volym. Re-Mapping Lagerlöf innehåller bidrag av en grupp internationella forskare och lyfter fram de tvärvetenskapliga dimensionerna i dagens Lagerlöfforskning, som ofta går på tvärs över gränserna mellan genrer, medier och discipliner.

Bokens struktur, med sektioner om framställning/föreställning, film och intermedialitet, transnationella berättelser samt översättningar och reception i andra europeiska länder, stryks under i den utförliga inledande portalen. Författarna tar upp teman som Lagerlöf i kulturella och politiska kontexter, hennes engagemang i kvinnorörelsen, konstruktionen av Lagerlöf som kändis, och hennes betydelse för tidig svensk film.

Boken innehåller en rad illustrationer som inte har publicerats tidigare, och den omfattande bibliografin kommer att bidra till att göra Re-Mapping Lagerlöf till en plattform för Lagerlöfforskning i många år framåt. Boken syftar också till att fungera som modell för tvärvetenskaplig forskning inom humaniora.

Contributors:
Jenny Bergenmar, University of Gothenburg, Sweden.
Charlotte Berry, University of Edinburgh, UK.
Anna Bohlin, Uppsala, Södertörn and Stockholm University, Sweden
Elettra Carbone, University College London, UK.
Git Claesson Pipping, Stockholm, Sweden.
Roald van Elswijk, University of Groningen, the Netherlands.
Helena Forsås-Scott, University of Edinburgh, UK.
Dagmar Hartlová, Charles University, Prague, Czech Republic.
Maria Karlsson, Uppsala University, Sweden.
Anna Nordlund, Uppsala University, Sweden.
Tom Olsson, Södertörn University College, Sweden.
Christopher (Chip) Oscarson, Brigham Young University, US.
Kristina Sjögren, Saltsjöbaden, Sweden.
Tytti Soila, Stockholm University, Sweden.
Lisbeth Stenberg, University of Gothenburg, Sweden.
Björn Sundmark, Malmö University, Sweden.
Astrid Surmatz, University of Amsterdam, the Netherlands.
Bjarne Thorup Thomsen, University of Edinburgh, UK.
Jennifer Watson, University of Wisconsin-Milwaukee, US.
Sofia Wijkmark, Karlstad University, Sweden.
Ebba Witt-Brattström, University of Helsinki, Finland.