Bläddra

Respons : Nr 2/2012

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Respons : Nr 2/2012

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Respons tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Dagstidningarnas förytligande skapar vidare nya möjligheter för tidskrifter att hitta en publik. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen. Respons vill fånga upp dem som inte är nöjda med dagstidningarnas bevakning.Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av. Respons fyller också en viktig tvärvetenskaplig funktion genom att forskare och studerande får möjlighet att informera sig om vad andra discipliner sysslar med och lära känna företrädare för andra discipliner. Respons vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, men även till alla som är verksamma inom utbildning generellt.