Bläddra

Revolutionen bortom 140 tecken : Myten om Twitter-revolutionen

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Revolutionen bortom 140 tecken : Myten om Twitter-revolutionen

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
”Om det är något som givit denna revolution kraft så är det martyrernas blod, och det enorma antal människor som är beredda att dö för en nations frihet.” Sociala medier framhölls under den Arabiska våren av många som en drivande kraft i revolutionen, det var de sociala mediernas revolution. Men i Egypten hade bara 25% av befolkningen tillgång till internet och endast 1,5 promille använde Twitter. Tvärtemot västeländsk medias framställning så ansåg många revolutionärer att ”Twittervärlden” var helt isolerad från ”den egyptiska gatan”. Twitter-revolutionen är en myt. Egyptiska Mariam Kirollos är politisk aktivist, doktorand och människorättsförsvarare, som varit mycket engagerad i den egyptiska revolutionen. Denna text publicerades ursprungligen i antologin ”Myten om internet” (Volante, 2012).