Bläddra

RO-DBT arbetsmaterial : Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

RO-DBT arbetsmaterial : Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, är en banbrytande behandling för personer som känner ett alltför stort behov av kontroll. Det kan handla om hårda krav på att prestera, följa regler, aldrig göra fel eller att inte visa vad man känner.

RO-DBT kan bland annat hjälpa dig att

uppleva och visa känslor våga visa sårbarhet öka din flexibilitet och öppenhet öka din förmåga att njuta få mer känslomässig närhet och social gemenskap.


Materialet i denna arbetsbok ska användas i samverkan med din terapeut. Innehållet går även att ladda ner från bokens webbplats via en kod i boken.

Boken är fackgranskad av psykologerna Martina Isaksson och Martina Wolf-Arehult, som också har utvärderat behandlingen i ett forskningsprojekt vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, vilket visade på goda resultat.

Thomas R. Lynch är professor emeritus vid School of Psychology, University of Southampton i Storbritannien och han har utvecklat RO-DBT.