Bläddra

Säkerhetshuset

Köp här

Säkerhetshuset

Köp här
Säkerhetshuset är ett praktiskt verktyg för dig som arbetar aktivt med säkerhetsfrågor i både små och stora organisationer.<br>Cd:n innehåller 8 handböcker, som tillsammans täcker hela informationssäkerhetsområdet, produkten innehåller även flera checklistor som kan underlätta ditt arbete med att förbättra informationssäkerheten.<br>
<br>
Följande handböcker ingår på cd:n:<br>
Handbok 1: Informationssäkerhetspolicy och riktlinjer<br>
Handbok 2: Skyddsåtgärder för informationssystem<br>
Handbok 3: Säkerhetsanalys<br>
Handbok 4: Hot- och riskanalys<br>
Handbok 5: Kontinuitetsskydd<br>
Handbok 6: Affärsberoendeanalys (BIA)<br>
Handbok 7: Incidenthantering<br>
Handbok 8: Riskhanteringsmodell för systeminförande<br>