Bläddra

Salut! lärarpärm 2 år 7 lhl

Köp här

Salut! lärarpärm 2 år 7 lhl

Köp här
Författarnas mål med Salut! är att eleverna hela tiden ska vilja lära sig mer. Salut! ger förutsättningar för en positiv inlärningssituation. Dina elever kan arbeta tillsammans, välja att planera enskilt eller i grupp och sedan utvärdera resultatet av sina arbetsinsatser.
Lärarpärmar och cd med diagnostiska test finns i anslutning till alla fyra böckerna. Materialet innehåller läs- och hörförståelsetest, skrivuppgifter och förslag till muntliga test.

I lärarpärmarna finns material som hjälper dig att göra språkundervisningen omväxlande, såsom realiaavsnitt, förslag på lekar, hemuppgifter m.m.