Bläddra

Samarbete

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Evolution Matematik och naturvetenskap
Köp här

Samarbete

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Evolution Matematik och naturvetenskap
Köp här
Samarbete är en av livets grundprinciper. Vi är alla byggda av samarbetande delar gener, celler, organ, neuroner, men också idéer. Även våra samhällen är byggda av delar oss människor. Är allt det här samarbetet i grunden samma process? Från människans minsta beståndsdelar till våra komplicerade samhällen, överallt finner vi samarbete som en organiserande grundprincip. Oftast har samverkan uppkommit för att de ingående delarna har haft något att tjäna på det, men inte sällan verkar de faktiskt förlora på interaktionen. Vad är det då som förklarar samarbetet? Och hur kan man egentligen förstå våra intrikata mänskliga samhällen där vi regelbundet gör tjänster gentemot andra som vi inte är släkt med, inte känner och förmodligen aldrig kommer att möta igen? Hur uppstår tankar som att det är rätt att riskera livet för landet, religionen eller friheten? Svaren verkar finnas i de två processer som skapat människan: biologisk och kulturell evolution. Boken lotsar dig genom det gåtfulla samarbetet, en resa som börjar inuti kroppen och fortsätter via våra tankar till den mänskliga superorganismen.