Bläddra

Sans nr 2/2020: Marie Curie, vidskepelse och den fri viljans vara eller icke vara

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Sans nr 2/2020: Marie Curie, vidskepelse och den fri viljans vara eller icke vara

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Sans 2/2020: Marie Curie, vidskepelse och den fri viljans vara eller icke vara

Har vi möjlighet att välja annorlunda, i varje given situation? Under våren har det nya coronaviruset lett till ökad acceptans för politiska åtgärder runt om i världen som kraftigt kringskär våra friheter. Ansvaret för våra val läggs utanför individen. I Sans 2/2020 möter du texter om den fria viljans dilemman, Marie Curies vetenskapliga gärning och kopplingen mellan demokratiutveckling och matpriser.