Bläddra

Simsalabim 6 – Digitalt elevpaket (Digital produkt)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Simsalabim 6 – Digitalt elevpaket (Digital produkt)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Simsalabim – Hela språket i ett paket I Simsalabim är det litteraturen som är ingången till dina elevers språkutveckling. Moderna skönlitterära texter, såväl som klassiker, ger läsupplevelser som skapar nyfikenhet och motivation att arbeta vidare med språket. Det är uppgifter och övningar som gör nedslag i svenskämnets alla delar. Hela språket förpackat i ett digitalt elevpaket – digital grundbok, digital arbetsbok och interaktiva övningar. Simsalabim! Simsalabim och Lgr 11 Arbetssätt och innehåll i Simsalabim överensstämmer med de nya kursplanerna och alla uppgifter och övningar är kopplade till de gällande kunskapskraven. Ett digitalt elevpaket Det digitala elevpaketet ger eleven samma innehåll som Simsalabim 6 Elevpaket med digital del, med den skillnaden att innehållet här är helt digitalt. Simsalabim 6 - Digitalt elevpaket följer samma struktur och upplägg som Simsalabim 6 Elevpaket med digital del och innehåller också samma komponenter, men här är de olika delarna helt digitala – digital grundbok, digital arbetsbok och interaktiva övningar. Simsalabim 6 – Digitalt elevpaket säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum. Digital grundbok - inspiration och mycket läsning Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. Här finns också alla texter presenterade. Varje kapitel innehåller ett utdrag ur en ungdomsbok och en klassiker kopplade till ett tema. Samtliga texter, såväl som instruktioner, är inlästa och svåra ord är förklarade. Ett fantastiskt hjälpmedel, speciellt för de elever som behöver stöd i sin läsning. Uppgifter och övningar lyfter texternas innehåll och går in i språkets alla delar. Det handlar om läs- och skrivstrategier, grammatik, muntligt berättande och skapande presentationer. Digital grundbok - språkutvecklande övningar I Arbetsboken finns övningar till alla kapitel och kunskapskrav och här kan dina elever arbeta vidare med sin språkutveckling. Många av uppgifterna är av öppen karaktär utan givna svar, eleverna får själva ta ställning och reflektera utifrån sin egen kunskapsnivå. Varje kapitel avslutas med ett uppslag med utvärdering där det blir tydligt vad eleverna lärt sig och vad de behöver träna vidare på. Hänvisningar i grundboken visar när det är dags att arbeta i häftet. Digital övningsdel - interaktiva övningar Övningarna är en interaktiv övningsdel som bjuder på såväl mängdträning som lite större utmaningar. Här finns självrättande övningar som fördjupar kunskaperna om ord, uttryck, grammatik, stavning och läsförståelse. Övningarna går att nå på två sätt, antingen direkt via symboler i grundboken där de är placerade i ett sammanhang eller via knappen ”Övningarna” på startsidan där de finns samlade kapitelvis. Lärarmaterial - tips, läxor och bedömningsstöd Simsalabim Lärarhandledning innehåller inspiration till din undervisning. Du får många förslag på hur du kan lägga upp ditt arbete och konkreta tips på hur du kan gå vidare med olika ämnesområden...