Bläddra

Skånes historia

Skånes historia

Skånes historia redogör för spåren av ett händelserikt förflutet. I denna kulturhistoriska översikt kan man läsa om Sveriges äldsta kända boplats i Mölleröd, silverskatter som skånska vikingar grävde ner, landsbygdens expansiva utveckling under medeltiden, kungamaktens kamp mot snapphanar och städernas och kommunikationernas tillväxt.

Skånes historia belönades med Lengertz kulturpris 1998 för bästa skildring av Skåne, dess natur och människor.

Sten Skansjö är docent i historia och verksam vid högskolan i Kristianstad.