Bläddra

Snäckors sorl : 22 noveller

Kategorier: Klassiker Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Köp här

Snäckors sorl : 22 noveller

Kategorier: Klassiker Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Köp här
"Till novellernas styrka hör att Karin Boye, även där hon blir som mest idémässig och schematisk, håller en hög lägstanivå ... Ett exempel är novellen ”Samtal mellan nygifta”, en dialog mellan en man och en kvinna som utspelas vid ett kafébord, där Boye skickligt beskriver både drivkrafterna bakom det nyss ingångna äktenskapet och de båda personernas olika känslomässiga positioner. Det trovärdiga i novellerna ligger alltså inte främst på det realistiska planet, utan snarare i kollisioner och samspel mellan psyken, känslor och handlingar på ett, i brist på bättre ord, opersonligt plan ... Likaså skildras föräldrar och barn på ett sätt som alltid är mycket lyhört inför barnets maktlöshet och utsatta position ... Själv tycker jag att hon lyckas förvånansvärt ofta och jag är övertygad om att schablonbilden av novellerna som enbart brödskriveriskräp snarast borde av­livas - inte bara för att den inte stämmer, utan också för att den hindrar en fullständig läsning och bedömning av författarskapet. Paulina Helgeson, Sydsvenska Dagbladet