Bläddra

SOL 4000 Geografi 9 Lärarhandledning Webb

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering

SOL 4000 Geografi 9 Lärarhandledning Webb

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

I Geografi 9 heter temana Människan och miljön och Sju länder i världen. I Människan och miljön lyfts frågor om befolkning, ojämlika levnadsvillkor och hållbar utveckling. I sju länder kan eleverna läsa om USA, Kina, Nigeria och fyra länder till.

I nians bok återkommer rubriken Våra sårbara platser. Här handlar det bland annat om Mississippifloden i USA och de åter­kommande jordbävningarna i Japan.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen beskriver ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll och innehåller hjälp och stöd till bedömning, undervisningstips, facit och arbetsblad till eleverna. Lärarhandledningarna består av nedladdningsbara pdf:er och kan delas med lärare på skolan.

Licenstid: 365 dagar