Bläddra

SOL NOVA Historia 7 Digitalbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

SOL NOVA Historia 7 Digitalbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

I SOL NOVA Historia får eleverna veta mer om hur vi människor och våra livsförutsättningar förändrats genom historien. De olika kapitlen vävs samman av en röd tråd som ska underlätta för elever att se utvecklingslinjer och kunna göra jämförelser mellan olika tidsperioder. I läromedlet finns också avsnitt som lyfter värdering och användning av källor och olika former av historiebruk.

Historia 7 inleds med en beskrivning av historieämnet och varför vi läser det. Därefter följer kapitel som bland annat behandlar antiken som epok och dess betydelse för vår egen tid, den nya tidens världshandel med européernas kolonisation och slavhandel, samt industrialiseringens början. I varje kapitel finns övningar där eleverna får granska och tolka källmaterial, samt resonera om historiebruk kopplat till den aktuella tidsperioden.

Historia 8 innehåller bland annat kapitel om europe­isk nationalism och imperialism, samt världskrigens orsaker och konsekvenser. Även här får eleverna möta källmaterial och analysera historiebruk kopplat till tidsperioden.

Historia 9 behandlar efterkrigstiden, kalla kriget och framväxten av det svenska välfärdssamhället. Genom begreppen kontinuitet och förändring får eleverna läsa om de långa utvecklingslinjerna i historien och även blicka mot framtiden. Precis som tidigare finns övningar i källor och historiebruk kopplat till varje kapitel och tidsperiod.

Licenstid: 365 dagar